1.3. Pravilnik o spremembi pravilnika o doloanju pla in drugih prejemkov funkcionarjev, lanov NO, delovnih teles OS in drugih organov obine.doc  

1 3 Pravilnik o spremembi pravilnika o doloanju pla in drugih prejemkov funkcionarjev lanov NO delovnih teles OS in drugih organov obine doc

Download File
 

Size: 23 KB

Pages: n/a

Date: 2011-02-17

Recommend this on Google
 

Comments (not logged in)

CAPTCHA refresh CAPTCHA

Latest comments:

 

Authorisation