Result for: shkolla fillore

about result: 108

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

revista zenit2.pdf  

Shkarko - Shkolla Fillore dhe e Mesme Zenit

www.shkollazenit.com/pdf/revista_zenit2.pdf

  0 Size: 5.4 MB Pages: 24 Date: 2012-02-06
 
Marigona10.pdf  

REVISTË E NXËNËSVE TË SHKOLLËS FILLORE "ZEKERIA REXHA”, Nr 10, viti V

E NXËNËSVE TË SHKOLLËS FILLORE ZEKERIA REXHA”, Nr 10, viti V.

www.shfzekeriarexha.org/web/rm/marigona10.pdf

  0 Size: 3.8 MB Pages: 29 Date: 2011-10-27
 
Marigona6.pdf  

REVISTË E NXËNËSVE TË SHKOLLËS FILLORE “ZEKERIA REXHA”, Nr.6, viti III

www.shfzekeriarexha.org/web/rm/marigona6.pdf

  0 Size: 3.8 MB Pages: 25 Date: 2011-10-28
 
2011shkollafillorechase n.pdf  

Shkolla Fillore Chase

6KNROOD LOORUH KDVH 1HQWRU 9HOOLPL UWLNXOOL 0DWWKHZ DODEUHVH HYHQGHVGUHMWR HOLD 3LFFRFKL UHMWRUHVKH P RVW 0HVD KL , UHMWRUHVKHV R WH GRMD WH IDOHQGHURM.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/2011shkollafillorechase-n.pdf

  0 Size: 417 KB Pages: 2 Date: 2011-12-26
 
march2011newsletter alban.pdf  

Shkolla Fillore Chase

Mathew Calabrese Zevendes Drejtoreshe Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Zevendes Drejtoreshe Kalendari I MuajitMars Mars 2 Mengjes me prinderit perCMT².

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/march2011newsletter-alban.pdf

  0 Size: 229 KB Pages: 2 Date: 2011-11-09
 
libretto genitori scuola primaria albanese.pdf  

PRINDERVE TE HUAJ - Si funksionon shkolla fillore në Itali

PRINDERVE TE HUAJ Si funksion o n shkollafillore në Itali 12 informacionete para për mirëpritjene fëmijë v e tuaj.

win.centrocome.it/...

  0 Size: 536 KB Pages: 28 Date: 2012-02-23
 
may2011albanian.pdf  

SHKOLLA FILLORE CHASE

Matthew Calabrese, Nendrejtor Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Nendrejtoreshe Shkolla Chase uron Alyssa Dotson per devocionin dhe dedikimin ne shkolle.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/may2011albanian.pdf

  0 Size: 204 KB Pages: 2 Date: 2011-10-29
 
libretto genitori scuola primaria albanese.pdf  

PRINDERVE TE HUAJ Si funksionon shkolla fillore në Itali

PRINDERVE TE HUAJ Si funksion o n shkollafillore në Itali 12 informacionete para për mirëpritjene fëmijë v e tuaj.

www.centrocome.it/...

  0 Size: 536 KB Pages: 28 Date: 2010-11-12
 
albaniannewsletter januar.pdf  

Shkolla Fillore Chase

Janar 2011, Vellimi5, Artikulli5 Matthew Calabrese, Zevendes - drejtor Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Zevendes - drejtoreshe Kalendari per muajin.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/albaniannewsletter-januar.pdf

  0 Size: 200 KB Pages: 2 Date: 2011-10-29
 
april2011 albanian.pdf  

Shkolla Fillore Chase

Matthew Calabrese, Nendrejtor Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Nendrejtoreshe Mesazh I Drejtoreshes Dimri qe kaloi ishte I gjate dhe I ftohte. Eshte.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/april2011-albanian.pdf

  0 Size: 177 KB Pages: 2 Date: 2011-11-08
 
feb2011newsletter albanai.pdf  

Shkolla Fillore Chase

Shkurt 2011, Vellimi 4, Artikulli7 Matthew Calabrese, Zevendes - drejtoreshe Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Zevendes - drejtoreshe 8 Shkurt ² Shkolla.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/feb2011newsletter-albanai.pdf

  0 Size: 144 KB Pages: 2 Date: 2011-11-08
 
Nov Connect in Albanian.pdf  

Nentor, 2011 Shkolla Fillore Keller Lidhja e Keller Trainimi PYP per ...

Shkolla Fillore Keller Lidhja e Keller Trainimi PYP per te gjithe! Dhenia e mesimit dhe puna ne nje shkolle qe ofron Programin e Viteve Kryesore PYP eshte.

www.royaloakschools.com/portal/sites/default/files/nov connect in albanian.pdf

  0 Size: 202 KB Pages: 4 Date: 2011-12-11
 
albaniannewsletter septem.pdf  

Shkolla Fillore Chase

Shtator 2010, Vellimi5, Celia Piccochi, Drejtoreshe Amy Yost, Zevendes - drejtoreshe Mesazh I Drejtoreshes Te dashur nxenes, m iresevini perseri ne shkolle!.

www.waterbury.k12.ct.us/cha/site/files/albaniannewsletter-septem.pdf

  0 Size: 120 KB Pages: 2 Date: 2011-11-08
 
Sprehja(2),A.Hadri Ferizaj.pdf  

Shkolla Fillore dhe Mesme e Ulët: "Ali Hadri" në Mirash ...

! ! ! , - - ! !. ! ,- ,. / 0 1 2 3 2 45-2 6 7 8 ,9 5 70 : 1 ,2- ,,. 7 2 ,2-. - /;0 4 -. - -. -. - / - 0 - - ! ! 1 - - - / 2 3 0 4 !- - 5116 7/4 889 51:6 7/4 889. 2 ; ;.

www.masht-gov.net/advcms/documents/sprehja(2),a.hadri_ferizaj.pdf

  0 Size: 102 KB Pages: 2 Date: 2012-05-16
 
1682.pdf  

KONKURS 5. Shkolla Fillore dhe e mesme e ulët - PortalPune

DREJTORIA E ARSIMIT Tel / Fax _________ UPRAVAZA OBRAZOVANJE Adresa _________ DEPARTMENT OF EDUCATION E- mail _________ DATA/DATUM/DATE 16. 05. 2012 PËR/ZA/TO Publikimin e Konkursit.

www.portalpune.com/cms/upload/1682.pdf

  0 Size: 140 KB Pages: 3 Date: 2012-06-10
 
EMRIMI I DREJTORAVE TE SHKOLLAVE FILLORE.pdf  

EMRIMI I DREJTORAVE TE SHKOLLAVE FILLORE

TIPARET E SHËRBIMEVE Sfera: Arsim Data e shpalljes së sqarimit: 05. 05. 2008 EMRIM TË DREJTORAVE TË SHKOLLAVE FILLORE BAZA LIGJJORE ligji për shkolla.

www.caska.gov.mk/.../emrimi i drejtorave te shkollave fillore.pdf

  0 Size: 150 KB Pages: 1 Date: 2011-01-27
 
Primary CAF Guidance Notes 200910 Albanian.pdf  

PRANIMET NË KLASË PRITËSE NË SHKOLLA FILLORE NË ...

www3.westminster.gov.uk/...

  0 Size: 115 KB Pages: n/a Date: 2011-12-26
 
Elternbroschuere 2010 albanisch.pdf  

dhe kalimi në shkollën

Informacione për prindër 1Vlerësimi i suksesit dhe kalimi në shkollën fillore 9 vjeçare Aargau Qershor 2010 shqip.

www.ksam.ch/haeggy/home/elternbroschuere_2010_albanisch.pdf

  0 Size: 260 KB Pages: 12 Date: 2011-12-16
 
programi vjetor i punes se shkolles 2012 2013.doc  

programi vjetor i punes se shkolles 2012 2013.doc

SHKOLLA FILLORE E MESME E ULЛT “ MUSTAFA BAKIU” PLANI DHE PROGRAMI VJETOR I PUNЛS SЛ SHKOLLЛS PЛR VITIN SHKOLLOR 2012 / 2013 Prizren,.

shfmmustafabakiu.weebly.com/...

  0 Size: 5.2 MB Pages: n/a Date: 2013-03-05
 
Albanian.pdf  

PREZANTIM ME SHKOLLAT FILLORE TË WESTMINSTERIT

PREZANTIM ME SHKOLLAT FILLORE TË WESTMINSTERIT Në Bashkinë e Westminsterit gjenden 41 shkolla fillore dhe akademi të financuara nga shteti dhe katër kopshte. Arsimimi i disponuar.

www3.westminster.gov.uk/docstores/publications_store/albanian.pdf

  0 Size: 133 KB Pages: n/a Date: 2011-04-24
 
ftesat festa e abetares.doc  

Sportisti i vitit 2004

SHKOLLA FILLORE “E GJELBЛR” NЛ PRISHTINЛ Z. /Znj. /Znjsh. B Ftoheni qл tл merni pjesл nл programin festiv tл fлmijлve pлr nderл tл ”Festлs sл Abetares. Programi.

fahrijeuka.weebly.com/uploads/1/1/4/6/11467036/ftesat-festa_e_abetares.doc

  0 Size: 820 KB Pages: n/a Date: 2012-04-22
 
TEST OSNOVNA SKOLA ALB ITALIJANSKI.pdf  

TEST OSNOVNA SKOLA ALB ITALIJANSKI.pdf

SHKOLLA FILLORE GJUHË ITALIANE.

www.iccg.co.me/1/images/dok/drzavnot/osnovnas/testovi/2013/test_osnovna_skola_alb_italijanski.pdf

  0 Size: 698 KB Pages: 16 Date: 2013-03-21
 
5149 13021 ALBANESE PRIMARIA.pdf  

5149 13021 ALBANESE PRIMARIA.pdf

AI GENITORI PRINDËRVE Come funziona la scuola primaria in Italia Si funksionon shkolla fillore në Itali 12 prime informazioni per l’accoglienza dei vostri bambini.

www.icmisanoadriatico.it/images/pages/5149-13021-albanese_primaria.pdf

  0 Size: 3.1 MB Pages: 25 Date: 2014-03-23
 
ITA OS ALB SAJT.pdf  

ITA OS ALB SAJT.pdf

SHKOLLA FILLORE GJUHË ITALIANE.

www.iccg.co.me/1/images/dok/drzavnot/osnovnas/testovi/2014/ita os alb sajt.pdf

  0 Size: 544 KB Pages: 16 Date: 2014-04-03
 
MATEMATIKA 9 os ALBANSKI.pdf  

MATEMATIKA 9 os ALBANSKI.pdf

SHKOLLA FILLORE , KLASA IX MATEMATIK Ë.

www.iccg.co.me/1/images/dok/drzavnot/osnovnas/testovi/2013/matematika_9_os_albanski.pdf

  0 Size: 481 KB Pages: 20 Date: 2014-03-25
 
 

Authorisation