Result for: statystyczny drogowskaz

about result: 8

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

statystyczny drogowskaz rozdzial 3.pdf  

Statystyczny drogowskaz 01_8

www.spss.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_rozdzial_3.pdf

  0 Size: 926 KB Pages: 7 Date: 2010-11-12
 
Statystyczny drogowskaz 3 Rozdzial 1.pdf  

Statystyczny drogowskaz 3 Rozdzial 1.pdf

ROZDZI ’1 Regresja prosta 15 W tym rozdziale dowiemy się o tym:ľ j aki jest wzór linii prostej – modelu regresjiľ j ak dopasowywana jest linia.

www.wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_3_rozdzial_1.pdf

  0 Size: 634 KB Pages: 19 Date: 2013-01-10
 
statystyczny drogowskaz spis tresci.pdf  

Statystyczny drogowskaz 01 8

www.spss.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_spis_tresci.pdf

  0 Size: 472 KB Pages: 7 Date: 2011-02-01
 
STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1 rozdzial 1.pdf  

STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1 rozdzial 1.pdf

W   tym rozdziale znajdziemy: • informacje na temat przebiegu procesu badawczego • sposoby formu ł badawczych • opis schematów badawczych • opis skal pomiarowych.

www.wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_1_rozdzial_1.pdf

  0 Size: 405 KB Pages: 29 Date: 2013-07-20
 
Statystyczny drogowskaz 2 rozdzial 1.pdf  

Statystyczny drogowskaz 2 rozdzial 1.pdf

W tym rozdziale znajdziemy:ľ wprowadzenie do idei analizy wariancjiľ z czego wynika przewaga analizy wariancji w stosunku do testu t -Studentaľ omówienie.

www.wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny drogowskaz 2_rozdzial 1.pdf

  0 Size: 393 KB Pages: 14 Date: 2014-02-15
 
statystyczny drogowskaz rozdzial 3.pdf  

Tabelaryczne, graficzne i liczbowe sposoby podsumowywania ...

www.predictivesolutions.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_rozdzial_3.pdf

  0 Size: 926 KB Pages: 7 Date: 2012-01-13
 
Statystyczny drogowskaz 3 spis tresci.pdf  

Spis treści - Wydawnictwo SEDNO

Spis treści Przedmowa 9 CZĘŚĆ I� MODELE REGRESJI 13 ROZDZIAŁ1 Regresja prosta 15 Wprowadzenie 17 21 Dopasowanie 21 Równanie ������ 24 Analiza IBM tatistics 26 Przykład:.

www.wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_3_spis tresci.pdf

  0 Size: 185 KB Pages: 4 Date: 2012-06-16
 
Autorzy.pdf  

Autorzy.pdf

Statystyczny drogowskaz 2.

www.wydawnictwosedno.pl/pdf/autorzy.pdf

  0 Size: 148 KB Pages: 4 Date: 2013-07-20
 
 

Authorisation