Result for: statystyczny drogowskaz

about result: 10

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

pdf document  

statystyczny drogowskaz rozdzial 3 pdf

spss.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_rozdzial_3.pdf

Size: 926 KB Pages: 7 Date: 2010-11-12
 
pdf document  

statystyczny drogowskaz spis tresci pdf

spss.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_spis_tresci.pdf

Size: 472 KB Pages: 7 Date: 2011-02-01
 
pdf document  

STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1 rozdzial 1 pdf

W   tym rozdziale znajdziemy: • informacje na temat przebiegu procesu badawczego • sposoby formu ł badawczych • opis schematów badawczych • opis skal pomiarowych.

wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_1_rozdzial_1.pdf

Size: 405 KB Pages: 29 Date: 2013-07-20
 
pdf document  

Statystyczny drogowskaz 2 rozdzial 1 pdf

W tym rozdziale znajdziemy:ľ wprowadzenie do idei analizy wariancjiľ z czego wynika przewaga analizy wariancji w stosunku do testu t -Studentaľ omówienie.

wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny drogowskaz 2_rozdzial 1.pdf

Size: 393 KB Pages: 14 Date: 2014-02-13
 
pdf document  

Tabelaryczne graficzne i liczbowe sposoby podsumowywania pdf

predictivesolutions.pl/dodatki/download/statystyczny_drogowskaz_rozdzial_3.pdf

Size: 926 KB Pages: 7 Date: 2012-01-13
 
pdf document  

Monika Książek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pdf

ROZDZI ’1 Regresja prosta 15 W tym rozdziale dowiemy się o tym:ľ j aki jest wzór linii prostej – modelu regresjiľ j ak dopasowywana jest linia.

wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_3_rozdzial_1.pdf

Size: 634 KB Pages: 19 Date: 2012-12-30
 
pdf document  

Statystyczny drogowskaz 3 spis tresci pdf

Spis treści Przedmowa 9 CZĘŚĆ I� MODELE REGRESJI 13 ROZDZIAŁ1 Regresja prosta 15 Wprowadzenie 17 21 Dopasowanie 21 Równanie ������ 24 Analiza IBM tatistics 26 Przykład:.

wydawnictwosedno.pl/pdf/statystyczny_drogowskaz_3_spis tresci.pdf

Size: 185 KB Pages: 4 Date: 2012-06-16
 
pdf document  

STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ 1 4 Nowości Wydawnictwo SEDNO pdf

Spistreści.

wydawnictwosedno.pl/pdf/spis_tresci.pdf

Size: 136 KB Pages: 5 Date: 2013-04-07
 
pdf document  

Notki o Autorach Nowości Wydawnictwo SEDNO pdf

Statystyczny drogowskaz 2.

wydawnictwosedno.pl/pdf/autorzy.pdf

Size: 148 KB Pages: 4 Date: 2013-07-20
 
pdf document  

NABYTKI BIBLIOTEKI MARZEC 2014 WPUW pdf

1 NABYTKI BIBLIOTEKI MARZEC 2014 SKA Sylwia, KSI EK Monika Statystyczny drogowskaz. 3, Praktyczny przewodnik w ykorzystania modeli regresji oraz równa strukturalnych.

pedagog.uw.edu.pl/fckeditor/userfiles/file/marzec.pdf

Size: 53 KB Pages: n/a Date: 2014-06-22
 
 

Authorisation